Πόσο συχνά θα πρέπει να καθαρίζω την καμινάδα μου;

6382159_sΟ καθαρισμός και η συντήρηση στο τζάκι γίνεται αναλόγως με τη χρήση που του κάνουμε. Μέσος όρος 1.5-2 τόνους ξύλα αναλόγως το ύψος και την διατομή της καμινάδας. Πολλές φορές έχουμε συναντήσει φωλιές πουλιώ και ενόμων (μέλισσες-σφήκες) στο εσωτερικό της καμινάδας.

Η κατασκευή των τζακιών είναι απο τα δομικά υλικά που έχουν πόρους που απορροφούν και αν δεν κάνουμε καθαρισμό, δεν αντιμετωπίζεται.